סינית על קצה המזלג

סינית על קצה המזלג
ברשומה זו נכיר מספר סימניות סיניות בסיסיות ונראה שצורת הסימניות מלמדת על תוכנן. 
 
סינית על קצה המזלג..
 
הקשר בין אשה לשלוםברכת שלום בסינית  ■ "שקט" בסינית אבסורד"אהבה" בסינית "כמו" בסינית


 הקשר בין אשה ל"שלום"
 
 
המילה הראשונה שנלמד בסינית היא אשה    מבטאים זאת "נוּ "
 
וכמובן, לאשה כורעת ללדת ויש לה ילד. ילד בסינית  הוא      מבטאים זאת - "צְאְ"
 
 
 
"טוב"  בסינית  כותבים כך     女子 מבטאים זאת "כַ'אוּ ".  וכפי שאפשר לראות הוא שילוב של שני הסימנים
 
שאנו מכירים : גם אשה וילד.
 
 
 ברכת "שלום" בסינית 
 
 
כאשר שני סינים נפגשים הם מברכים איש את רעהו בברכה "נִי כַ'אוּ מה" .
 בסינית  "ני" = אתה .
טוב בסינית  זה     כַ'אוּ . וביחד  你好 "נִי כַ'אוּ"   
"מה" היא מילת שאלה גם בסינית.
על השאלה "מה שלומך" (המשמעות המילולית בסינית היא :"אתה טוב?")
 
התשובה לא מפתיעה כלל :   我很好     ווֹ כֶן כַ'אוּ – אני טוב מאוד.
 
משמעות הדבר - אני טוב. כי יש לי כבר אשה וילד.
 
 
 
 שקט בסינית 
 
 
 
אנחנו יודעים כבר שלוש מילים בסינית. השילוב הבא הוא מאוד מעניין:
 
"גג"  בסינית נכתב כך - , אכן דומה לגג.
 
אם נשים את המילה "גג"  מעל סימן שאנחנו מכירים כבר אשה  נקבל סימן כזה
 
ובסינית הוא נקרא אַן. ומשמעותו –שלום,שלוה.
 
 
 
        =   
 
אשה + קורת גג =  שקט
 
           
 
 אבסורד , דמיוני בסינית 
 
 
התפיסה הפילוסופית היא כאשר אתה מביא אשה לבית יש בו שלום, שלוה..
 
 
 
מצד שני התפיסה השוביניסטית באה לידי ביטוי במילה אבסורד, דמיוני.
 
היא מורכבת מצירוף של שתי מילים
 
 
 
למות =   ומילה שאנחנו מכירים היטב,  אשה 
 
 
 
  =  
 
למות     +   אשה          =    אבסורד, דמיוני
 
 
 
ובלשון העם – שאני אמות בגלל אשה, הצחקת אותי..איזה אבסורד זה.
אנחנו כבר יודעים כבר כמה מילים.
 
 אהבה - בסינית 
 
 
אהבה - בסינית זה "אי"
ולכן "אני אוהב אותך" בסינית זה-   爱你  " וווֹ אי ני"
 
 "כמו" בסינית  
 
 
צירוף מעניין נוסף הוא המילה "כמו" (בסינית קַאוּ )
היא מורכבת משתי סימניות.
סימנית אחת היא בסינית מבטאים זאת קאו ומשמעותה פֶּה .
כאשר מצרפים לסימנית שאנו כבר מכירים, אשה פה מקבלים
 
       +    = 
       כמו     =       פֶּה     +          אשה
המשמעות של הביטוי מאלפת:  נשים יודעות לתאר יותר טוב מהגברים.