הרצאות

הרצאות  בנושאי אתנוגרפיה, גיאוגרפיה  מסעות ודתות.