qTdV' ORDER BY 1-- ydBi - תוצאות חיפוש

ספרד

    לידיעת הגולשים!   אין לפרסם תגובות או מידע הפוגע באחרים. אין לפרסם תגובות ובהם קישור המפרסם אתרים אחרים ללא ידיעת והסכמת מערכת "אופק עולמי".  האתר "אופק עולמי" אינו אחראי על אמינות המידע המתפרסם על ידי הגולשים והוא באחריות המפרסמים בלבד. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לפרסם או שלא לפרסם תגובות מבלי לתת לכך נימוק.  ...

פורום טיולים בחו"ל

 לתשומת לב המטיילים! קיימת אזהרת מסע לתאילנד     תאומי קופי מקוק בתאילנד אתם מוזמנים להשתמש בפורום באתר לחיפוש חברים לטיולים,להעלות חוויות מטיולים שלכם ולספר על חוויות. ניתן להפנות שאלות לגולשים אחרים או מערכת האתר. אין לפרסם תגובות או מידע הפוגע באחרים. האתר "אופק עולמי" אינו אחראי על אמינות המידע המתפרסם על ידי הגולשים והוא...

Jerusalem

  Groups from Thailand กลุ่มไทยที่ผนังเวสเทิร์เยรูซาเล็ม  กลุ่มไทยที่ผนังเวสเทิร์เยรูซาเล็ม  Groups...

South America אמריקה הדרומית

היבשה הרביעית בגודלה בעולם והחמישית בגודל אוכלוסייתה. נמצאת בחצי הכדור המערבי של כדור הארץ ובעיקר מדרום לקו המשוה העובר דרכה. גם אמריקה הדרומית היא למעשה חצי אי ענק המוקף בים משלושת עבריו.בצפון ובמזרח נמצא האוקיינוס האטלנטי, במערב -האוקיינוס השקט ובדרום, אוקיינוס הקרח הדרומי.היא מחוברת ברצועת יבשה לאמריקה המרכזית.מרבית שטחה נמצא בחצי הכדור הדרומי של כדור הארץ. אוכלוסייתה דוברת ספרדית ופורטוגזית...