סוריה היא אחת המדינות הערביות העניות ביותר.נמצאת בקצה הצפוני של השבר סורי אפריקאי. שוכנת לחוף הים התיכון ובתחומה עובר נהר הפרת ונהר החידקל זורם בגבולה המזרחי.על אף היותה מפיקת נפט,ניהול כושל של המדינה הוביל את סוריה לעברי פי פחת: 70% מהאוכלוסייה משתכרים פחות מ-100$ לחודש.לכן אין תמה,שגם במדינה טוטאליטרית כמו סוריה,יוצאים מאות אלפים להפגין ברחובות גם במחיר אובדן חיים.