Geography of libya
לוב היא מדינה מוסלמית מדברית הנמצאת בצפון אפריקה לחופי הים התיכון.בשל תנאי המדבר הקשים זוהי ארץ שקשה מאוד לחיות בה ובמשך אלפי שנים גרו בה תושביה הקדומים הברברים שנדחקו בשל הכיבוש המוסלמי הערבי.עד לפני כ-50 שנה הייתה זו אחת הארצות המפגרות והעניות ביותר בעולם. גילוי מרבצי הנפט בלוב גרם למהפכה של ממש במדינה.חלק מהכנסות הנפט הופנו למיזם הגדול של מועמר קדאפי: הפרחת השממה בנוסח לוב.