לא אחת,טופחת בפנינו האמת ומכה בנו בעוצמה כאשר מתחוור לנו שחיינו זמן רב באשלייה.רבים מאתנו מעדיפים לא לחפש את האמת ומעדיפים לחיות באשלייה.וכאשר מספרים לנו שאנו חיים בשקר ומציגים לנו עובדות אמיתיות אנו אומרים לאיש שחשף בפנינו את האמת: אתה משקר... משל המערה,אחד המשלים המרכזיים והבסיסיים בתרבות המערבית מתאר בצורה ציורית סוג זה של חוויה.