טקס הקרבת קורבנות
אלו מאתנו המתפללים בכל יום מזכירים פעמיים ביום בתפילותיהם את הקרבת הקורבנות שהייתה נהוגה בבית המקדש בירושלים.הקרבת הקורבנות מבחינה טכנית אינה שונה אם הקרבת הקורבן היא לאלוהים או לאלילים.בית המקדש חרב מזמן ואין לנו אפשרות לצפות בטקס הקרבת קורבנות.הבה נסע לנפאל לצפות בטקס הקרבת קורבנות לאלה קלי.. הלמות תופים..תפילה במעבה היער..הכהן מאכיל את האלה.. תיאור מקרוב של טקס הקרבת קורבנות בנפאל.