מיקום: הרצאות > יהדות
היבט מיסטי ויהודי
לתפילת הדרך יש היבטים שונים. התפילה נאמרת ע"י אדם היוצא ל"דרך", כי הדרך נתפסה כמלאת סכנות. בהרצאה זו, בחרתי להתמקד בהיבט המיסטי של "הדרך", סכנותיה, והמשמעויות השונות בתרבות היהודית ובתרבויות אחרות של "הדרך". "דרך מתקשרת גם ל"פרשת דרכים", לכן אתייחס גם להיבט זה.