מבוא
הכיבוש המוסלמי של ארץ ישראל במאה השביעית לספירה גרם להגירה מסיבית של אוכלוסייה ערבית לארץ ישראל שהתעמתה עם האוכלוסייה הנוצרית והיהודית של ארץ ישראל.כדי להסדיר את את החיים בין קבוצות האוכלוסייה השונות קבעו השליטים המוסלמים תקנות המקנות עדיפות לתושבים המוסלמים מחד ומעמידות את היהודים והנוצרים בדרגת אזרחים נחותים.תקנות אלו הונהגו; כנראה, בימיו של הכ'ליף עומר איבן אל עזיז. תקנות אלו מוכרות בשם "תקנות עומר". שורשן של תקנות אלו נעוץ בהסכם הכניעה שכפה עומר איבן אל כ'טאב, הכ'ליף המוסלמי השני וכובש ארץ ישראל, על סופרוניוס פטריאך ירושלים. הסכם הכניעה מוכר בשם "חוזה עומר" .הפלסטינים רואים בחוזה..
מבוא
המאבק הישראלי ערבי אינו על קרקעות – השאלה היחידה היא שאלה דתית. סביב ירושלים. הטרור במצרים, האנרכיה בכלכלה, מלחמת האזרחים בלבנון, כל אלה סובבים סביב שאלת הדת.זו שאלה סביב הדת הדומיננטית במזרח התיכון – דת האיסלאם. האיסלאם הרשמי מתחיל ב-622 . מהו הרקע להופעת האיסלאם? בסקירה זו אתייחס לתקופה שקדמה לאיסלאם, הג'אהלייה (ג'אהלייה = בערות) מושג שתוכנו נקבע על ידי המוסלמים, כדי להמעיט בערכה של התקופה. משמעו, אנשים חסרי דת, חסרי תרבות. יחד עם זאת הייתה להם תרבות מפותחת ודת שאינה מוכרת להם. הדורות שקדמו לאיסלאם, לא קראו כמובן לעצמם ג'אהלה.
סקירה
אלו תנאים קיימים במדבר? כיצד התגבשו השבטים?כיצד הגיעו הבדווים לארץ ? עד לאן הרחיקו לנדוד? מהי ע'זווה? מהי קצידה? מהי סיבת הנדודים של שבטי הבדווים? מהו המבנה החברתי של הבדווים? מהו מעמדה החברתי של האישה? האם יש אחריות קולקטיבית? כיצד מסייעים לחלשים? מהי נקמת דם נקמת דם? מהי שפת הסימנים של הבדווים ? כיצד מוקיעים אדם הפועל כנגד הזרם? המערכת המשפטית אצל הבדווים.מה זה בישעה? על שאלות אלו ואחרות בסקירה שלפנינו.
כאשר מדברים על איסלאם פונדמנטליסטי, אנו מדמיינים תמונה של אלפי נשים עטויות רעלות שחורות בככר העיר בטהרן. נוסיף לכך את התיאורים על עונשי המלקות לאירופאים שהשתכרו בערב הסעודית, התמונה מקבלת מימד דמוני. על האיסלאם הפונדמנטליסטי, השלכותיו על חיי החברה בארצות האיסלאם ועל חיי המוסלמים במערב אירופה בהרצאה זו.
/ / / / / / / / / אחת מאגדות הילדים, ואולי המפורסמת שבהם, אלדין ומנורת הקסמים, מציגה שד הכלוא בבקבוק. הקוראן שזור בסיפורים על שדים ושטן. נשים מוסלמיות חוששות לשפוך מים רותחים סתם כך שמא, יישפכו המים על שדים. כאשר מוסלמי נתקל בתופעה שאין להסבירה בדרך הטבע הוא אומר أعوذ باللة من الشيطان الرخيم   אעוד'ו באיללה מן אל שיטאן אלרג'ים (ישמרני האל מהשטן הראוי לרגימה באבנים). הקורא בקוראן עוד בטרם יתחיל את הקריאה אומר משפט זה. מדוע?  מדוע מכנים האירנים את ארה"ב "השטן הגדול",  ואת ישראל "השטן הקטן "? כיצד התגלגלו סיפורי שדים לאגדה נפוצה כל..
הספר "אלף שמשות זוהרות" של  خالد حسینی כ'אלד  חוסייני, הסופר האמריקני ממוצא אפגני מתאר בצורה קודרת את האשה המוסלמית. אשה שהיא רכושו של בעלה. חלה עליה חובת ציות מלאה לבעלה, ולא, תיענש במלוא החומרה. בעלה רשאי אפילו להרוג אותה. על פי הספר,אשה מוסלמית היא אשה שבעלה אונס אותה מידי ערב. אשה מוסלמית היא אשה מוכה שאסור לה להתלונן. זו המציאות המתוארת בספר. זו מציאות האפשרית רק במדינות בהן נהוג האיסלאם הפונדמנטליסטי. במרבית ארצות האיסלאם בהן האיסלאם השולט אינו פונדמנטליסטי, מצב הנשים אינו שונה בהרבה ממצבן של נשים בארצות המערב. / / / / אשה מוסלמית בתאילנד / יחד עם זאת,..
ירושלים אינה נזכרת כלל בקוראן ובכל זאת הפכה למקודשת. מדוע? האם בכל שנות ההיסטוריה המוסלמית הייתה ירושלים קדושה? מדוע יש מוסלמים המוכנים לצאת לג'יהאד בעניין ירושלים?
האנשים שעיצבו את דמותו
השם הפרטי הנפוץ ביותר בעולם הוא מוחמד. מדוע? מיהו מוחמד. מדוע כל הפוגע בו גם בצורה מרומזת צפוי לעונש מוות? מי הם האנשים שהשפיעו עליו? נשותיו? ילדיו? בני שבטו? על כל אלה ועוד בהרצאה זו.