שבר נורמאלי Normal fault
 שבר נורמאלי Normal fault
שבר נורמאלי - שבר שלאורכו חלה "העתקה נורמאלית" של הגושים שמשני עבריו. לדוגמה אם השבר הוא אלכסוני, וחלקו הנמוך נמצא משמאל לקו-השבר וחלקו הגבוה מימין לקו-השבר, תהיה ההעתקה נורמאלית, כאשר


.הגוש שמשמאל לקו-השבר ירד והגוש שמימין לו יעלה


שבר נורמאלי-גוש א' עולה וגוש ב' יורד -אופק עולמי-Normal fault-Ofek-Olami
שבר נורמאלי- גוש א' מתרומם וגוש ב' מחליק מטה


שבר נורמאלי-אופק עולמי -Geological-normal fault--Ofek-Olami 
שבר נורמלי
בישראל שבר נורמאלי נמצא בגליל.


 

 מפתח מושגים
הקלק על הערך המבוקש
אבן-חול אגם הלשוןאדן יבשתאובסידיאן אורוגןאי-התאמה גיאולוגיתאיאוקן אמוניטאקוויפראקוויקלוד אקוויפר כלואאקוויפר שעוןארגוניט ארטזי,מעייןבזלתבזלת-הכסוי גבסגוף חדירה, בתולית בקע סורי-אפריקני געשיות, וולקניזם גרבן גרניט ▪ דולומיט ▪ הולוקן הורסט היפוך תבליט חבורה גיאולוגית העתקהרי געש הר-געש שכבתי   ▪ הר-געש שטוח   הר-געש מטיפוס פלה ▪  הרמההתמרה ,מטמורפוזה חבורהחווארחולחרסיתטוף ▪ טבעת האשטקטוניקהטקסטורה טרילוביטים ▪ טרנסגרסיה ▪ יורה ▪ ימת הלשון כורכר ▪ לבה (Lava)לגונה ▪ מאובנים, פוסילים מגמהמזוזואיקוןמחדר- דייק (dyke)מינרל מסיבמסיב פריקמברי סביבת-השקעה סילסלע מטמורפי סלע סדימנטרי סלע קלאסטי פאטינהפאליאומגנטיזםפוסילי פליאוזואיקון פליאומגנטיזם פלייסטוקן ▪ פן-בניימי   ▪ פצלי שמן פריקמבריום ▪ צונאמי צור ▪ קוורץ קירטון ▪ קיר האמוניטים קלאסטי קלדרהקלציט ▪ קמר ▪ קנומן-טורון ▪ קער ▪ קרטיקוןריכטר, סולםשבר נורמאלישלישון שקיעה ▪ תלכיד,קונגלומרט