קלאסטי Clastic rock 
 קלאסטי  Clastic rock
 קלאסטי - מיוונית: שבירה: חומר קלאסטי הוא שברי סלעים שהוסעו ממקומם והושקעו מחדש ; סלעים קלאסטיים הם סלעי-משקע שנוצרו כתוצאה מהשקעת שברי סלעים ושברי מאובנים וליכודם מחדש לסלע בחומר מילוט (cement) סלעים קלאסטיים ימיים הם בין השאר. גיר עשיר בשברי צדפות. פוספט ; סלעים קלאסטיים יבשתיים הם, בין השאר, קרקעות. טיליט (סלע שנוצר מליכוד רסק סלעים על-ידי קרחונים). תלכיד (קונגלומרט) אבן-חול, ברקציה.


 
 מפתח מושגים
הקלק על הערך המבוקש
אבן-חול אגם הלשוןאדן יבשתאובסידיאן אורוגןאי-התאמה גיאולוגיתאיאוקן אמוניטאקוויפראקוויקלוד אקוויפר כלואאקוויפר שעוןארגוניט ארטזי,מעייןבזלתבזלת-הכסוי גבסגוף חדירה, בתולית בקע סורי-אפריקני געשיות, וולקניזם גרבן גרניט ▪ דולומיט ▪ הולוקן הורסט היפוך תבליט חבורה גיאולוגית העתקהרי געש הר-געש שכבתי   ▪ הר-געש שטוח   הר-געש מטיפוס פלה ▪  הרמההתמרה ,מטמורפוזה חבורהחווארחולחרסיתטוף ▪ טבעת האשטקטוניקהטקסטורה טרילוביטים ▪ טרנסגרסיה ▪ יורה ▪ ימת הלשון כורכר ▪ לבה (Lava)לגונה ▪ מאובנים, פוסילים מגמהמזוזואיקוןמחדר- דייק (dyke)מינרל מסיבמסיב פריקמברי סביבת-השקעה סילסלע מטמורפי סלע סדימנטרי סלע קלאסטי פאטינהפאליאומגנטיזםפוסילי פליאוזואיקון פליאומגנטיזם פלייסטוקן ▪ פן-בניימי   ▪ פצלי שמן פריקמבריום ▪ צונאמי צור ▪ קוורץ קירטון ▪ קיר האמוניטים קלאסטי קלדרהקלציט ▪ קמר ▪ קנומן-טורון ▪ קער ▪ קרטיקוןריכטר, סולםשבר נורמאלישלישון שקיעה ▪ תלכיד,קונגלומרט