עולם השדים ותפקיד השטן באיסלאם
אחת מאגדות הילדים, ואולי המפורסמת שבהם, אלדין ומנורת הקסמים, מציגה שד הכלוא בבקבוק. הקוראן שזור בסיפורים על שדים ושטן. נשים מוסלמיות חוששות לשפוך מים רותחים סתם כך שמא, יישפכו המים על שדים. כאשר מוסלמי נתקל בתופעה שאין להסבירה בדרך הטבע הוא אומר أعوذ باللة من الشيطان الرخيم   אעוד'ו באיללה מן אל שיטאן אלרג'ים (ישמרני האל מהשטן הראוי לרגימה באבנים). הקורא בקוראן עוד בטרם יתחיל את הקריאה אומר משפט זה. מדוע?  מדוע מכנים האירנים את ארה"ב "השטן הגדול",  ואת ישראל "השטן הקטן "? כיצד התגלגלו סיפורי שדים לאגדה נפוצה כל כך במזרח התיכון וברחבי העולם כולו? על שאלות אלו ואחרות בהרצאה זו.

הפסקה המובאת כאן היא רק מבוא להרצאה רחבה יותר. ניתן להזמין הרצאה דרך תיבת התגובות בעמוד זה.