סלע סדימנטרי Sedimantary stone

סלע משקע
 
 סלע סדימנטרי   Sedimantary stone
 סלע סדימנטרי - סלע משקע. סדימנטציה היא השקעה. קיימים סלעי משקע ימיים וסלעי משקע יבשתיים.
סלעי משקע ימיים: גיר,דולומיט, קירטון, צור וחוואר.
סלעי הגיר, הקירטון והדולומיט נפוצים בארץ ישראל בכל האיזורים ההרריים: בהרי הגליל, בהרי השומרון, בהרי יהודה ובהרי הנגב.גם סלע חוואר ניתן לראות בכל האיזורים הרריים בארץ ישראל. 
בישראל ניתן לראות רצועות של צור בתוך סלעי הגיר והדולומיט בהרי יהודה ובגליל (צור משאש).
סלעי משקע יבשתיים:אבני חול,קונגלומרטים וכורכר.
סלעי משקע יבשתיים ניתן לראות באזור שפלת החוף בארץ ישראל. 
 מפתח מושגים
הקלק על הערך המבוקש
אבן-חול אגם הלשוןאדן יבשתאובסידיאן אורוגןאי-התאמה גיאולוגיתאיאוקן אמוניטאקוויפראקוויקלוד אקוויפר כלואאקוויפר שעוןארגוניט ארטזי,מעייןבזלתבזלת-הכסוי גבסגוף חדירה, בתולית בקע סורי-אפריקני געשיות, וולקניזם גרבן גרניט ▪ דולומיט ▪ הולוקן הורסט היפוך תבליט חבורה גיאולוגית העתקהרי געש הר-געש שכבתי   ▪ הר-געש שטוח   הר-געש מטיפוס פלה ▪  הרמההתמרה ,מטמורפוזה חבורהחווארחולחרסיתטוף ▪ טבעת האשטקטוניקהטקסטורה טרילוביטים ▪ טרנסגרסיה ▪ יורה ▪ ימת הלשון כורכר ▪ לבה (Lava)לגונה ▪ מאובנים, פוסילים מגמהמזוזואיקוןמחדר- דייק (dyke)מינרל מסיבמסיב פריקמברי סביבת-השקעה סילסלע מטמורפי סלע סדימנטרי סלע קלאסטי פאטינהפאליאומגנטיזםפוסילי פליאוזואיקון פליאומגנטיזם פלייסטוקן ▪ פן-בניימי   ▪ פצלי שמן פריקמבריום ▪ צונאמי צור ▪ קוורץ קירטון ▪ קיר האמוניטים קלאסטי קלדרהקלציט ▪ קמר ▪ קנומן-טורון ▪ קער ▪ קרטיקוןריכטר, סולםשבר נורמאלישלישון שקיעה ▪ תלכיד,קונגלומרט