מוחמד, מי אתה?

האנשים שעיצבו את דמותו

השם הפרטי הנפוץ ביותר בעולם הוא מוחמד. מדוע? מיהו מוחמד. מדוע כל הפוגע בו גם בצורה מרומזת צפוי לעונש מוות? מי הם האנשים שהשפיעו עליו? נשותיו? ילדיו? בני שבטו? על כל אלה ועוד בהרצאה זו.
 

כל הידוע לנו על מוחמד ידוע ממקורות מוסלמיים. המקור העיקרי הוא החדית' – אוסף סיפורים ואגדות על הנביא שסופרו  והועברו בע"פ מדור לדור עד שהועלו על הכתב. הם מכילים את הביוגרפיה שלו, את עצותיו  ואת דפוס התנהגותו.

כמו דמויות היסטוריות חשובות, מוחמד מוצג בחדית' כרועה צאן. לא תמצא מילה רעה על מוחמד.

מבחינת המאמינים המוסלמים  מעמד החדית' הוא כמו מעמד התורה שבעל פה ביהדות.

מעמדו של מוחמד באיסלאם מקודש ברמה כזו, שכל פגיעה,  גם אם מרומזת, בנביא מחייבת את המאמין המוסלמי לקום על הפוגע ולהורגו. כך היה עם סולימן רושדי מחבר הספר "פסוקי השטן" שפסק דין מוות הוצא כנגדו. חרם כלכלי הוטל על דנמרק בעקבות קריקטורות כנגד מוחמד.

כאשר משוחחים עם מוסלמי, הוא לא ינקוב בשמו המפורש של מוחמד, אלא ישתמש בביטוי الرسول אלרסול (השליח במובן הנביא) , או رسول الله  רסול אללה  (שליח אלוהים)  . לביטוי זה מוסיפים את התוספת  " صلى الله عليه وسلم סללא עליהי וסאלם" (התפלל עליו אלוהים וברכו ). מיהו מוחמד כפי שהוא מצטייר בחדית'? כיצד הגיע מוחמד למעלה כה חשובה? על כך ועוד בהרצאה זו.

הפסקה כאן היא רק מבוא להרצאה רחבה יותר אותה ניתן להזמין. ניתן ליצור קשר דרך תיבת התגובות בעמוד זה.