טרנסגרסיה Transgression

 טרנסגרסיה   Transgression
 טרנסגרסיה - (הצפת ים) התקדמות הים אל תוך היבשה כתוצאה מעליית פני הים. העלייה נגרמת או מגידול בכמות מי האוקיאנוסים עקב הפשרת קרחונים, או משקיעה של השטח טתיס - ים קדום, שהפריד, בעידן המזוזואיקון, בין גוש-היבשות הדרומי לבין גוש-היבשות הצפוני. בתור הקרטיקון העליון הציף ים הטתיס את המזרח התיכון (ובתוכו גם את ארץ ישראל) בסדרה של הצפות (טרנסגרסיות), שנמשכו עשרות מיליוני שנים. כל סדרת סלעי-המשקע הימיים של ארץ-ישראל (גיר, דולומיט וכדומה) נוצרה בקרקעיתו של ים הטתיס.


 מפתח מושגים
הקלק על הערך המבוקש
אבן-חול אגם הלשוןאדן יבשתאובסידיאן אורוגןאי-התאמה גיאולוגיתאיאוקן אמוניטאקוויפראקוויקלוד אקוויפר כלואאקוויפר שעוןארגוניט ארטזי,מעייןבזלתבזלת-הכסוי גבסגוף חדירה, בתולית בקע סורי-אפריקני געשיות, וולקניזם גרבן גרניט ▪ דולומיט ▪ הולוקן הורסט היפוך תבליט חבורה גיאולוגית העתקהרי געש הר-געש שכבתי   ▪ הר-געש שטוח   הר-געש מטיפוס פלה ▪  הרמההתמרה ,מטמורפוזה חבורהחווארחולחרסיתטוף ▪ טבעת האשטקטוניקהטקסטורה טרילוביטים ▪ טרנסגרסיה ▪ יורה ▪ ימת הלשון כורכר ▪ לבה (Lava)לגונה ▪ מאובנים, פוסילים מגמהמזוזואיקוןמחדר- דייק (dyke)מינרל מסיבמסיב פריקמברי סביבת-השקעה סילסלע מטמורפי סלע סדימנטרי סלע קלאסטי פאטינהפאליאומגנטיזםפוסילי פליאוזואיקון פליאומגנטיזם פלייסטוקן ▪ פן-בניימי   ▪ פצלי שמן פריקמבריום ▪ צונאמי צור ▪ קוורץ קירטון ▪ קיר האמוניטים קלאסטי קלדרהקלציט ▪ קמר ▪ קנומן-טורון ▪ קער ▪ קרטיקוןריכטר, סולםשבר נורמאלישלישון שקיעה ▪ תלכיד,קונגלומרט