טיולים בעקבות סיפורים וסופרים

שי עגנון הוא שמם של רחובות רבים בארץ.לא כולם זוכרים כי הוא היה גם סופר ברוך כשרון וחתן פרס נובל לספרות.דמויות רבות עליהן כתב חיו ופעלו בארץ. שירה - הוא שם נשי מודרני אך גם שמה של גבורת ספרו בשם זה החיה בירושלים.
גם שי עגנון מתייחס למתן שמות רחובות בירושלים בספרו "שירה":"האילנות שבשדרות מימון והאנשים והנשים שהיו מהלכים ברחוב עטו כמין סוד ולא הרגישו בעצמם בזה.יתירה על זה אלו ואלו אמרו אין אתם מכירים מי אנו.לא הם אמרו כך, אבל כל שראה אותם היה תוהה לדעת מי אלו. לאחר שהקיף הרבסט כמה חוצות נטל עצמו לרחוב רב סעדיה גאון.שמחוסר חוכמה השכיחו נותני שמות שם רב, כשם שעשו לשאר גדולי ישראל"
בואו אתי להחיות את שממונם של רחובות ושכונות בירושלים בהם התרחש ספור זה וספורים אחרים של עגנון ושל סופרים אחרים.


להזמנת טיול או לקבלת פרטים נוספים צרו קשר באמצעות תיבת התגובות מתחת לשורה זו