גן עדן וגיהנום באיסלאם

האיסלאם נולד בחברה של נוודים החיים בתנאי המדבר הקשים מנשוא של ערב הסעודית. ארץ שבה מים זורמים דשאים מוריקים ונווה מדבר הם נדירים ולכן הפכו למושא ערגתם של כל החיים במדבר. כך הצטייר גן העדן בדמיונם של תושבי המדבר וכך הוא בא לידי ביטוי באמנות ובארכיטקטורה המוסלמית. ארמונות שליטים מוסלמים מהודו ועד ספרד נבנו סביב מוטיב גן העדן. המתאבדים הפלסטינים מוצגים בחברה הערבית-מוסלמית כשהידים. אחרי מותו, השהיד מוזמן לגן עדן. שם מחכות להן 72 בתולות שחורות עין .. מה האמת בתפיסה זו של גן העדן? האם למתאבדת מחכים 72 גברים עזי נפש? מי עוד מגיע לגן עדן? האם יש היררכיה בגן העדן? הקוראן רצוף תיאורים סופרלטיביים על גן העדן אך העונש המחכה לכופרים בגיהנום זוכה להבלטה רבה יותר.הוא מתחיל כבר בחיבוט הקבר כאשר המת נדרש להציג את מעשיו הטובים. הקוראן רצוף תיאורים מזעזעים על מים רותחים הנשפכים על ראשי אנשים - תיאור מדורי הגיהנום. על כך ועוד בהרצאה זו.