אקוויפר

Aquifer

אקוויפר - שכבה של סלע (גם חול או חצץ) חדיר למים המאפשר חלחול ונגר תחתי. אם מתחת לשכבה זו קיימת שכבה בלתי-חדירה, עשוי להיווצר מאגר מי-תהום. אקוויפרים נפוצים באבני חול וקונגלומרט המאופיינים במרקם (מירקם = ההרכב הפנימי) גס וממויין וכן בסלעי גיר סדוקים. כיצד נראה אקוויפר?. כמו ספוג הטבול במים. ניתן ליצור אקוויפר באופן מלאכותי. בחולות ראשון לציון מחדירים מי שפכין שטוהרו לחול המכיל חצץ ופחם החדירים למים. המים נקווים מתחת וכעבור מספר שנים ניתן לשאוב אותם ולהשתמש בהם לחקלאות.

 מפתח מושגים
הקלק על הערך המבוקש
אבן-חול אגם הלשוןאדן יבשתאובסידיאן אורוגןאי-התאמה גיאולוגיתאיאוקן אמוניטאקוויפראקוויקלוד אקוויפר כלואאקוויפר שעוןארגוניט ארטזי,מעייןבזלתבזלת-הכסוי גבסגוף חדירה, בתולית בקע סורי-אפריקני געשיות, וולקניזם גרבן גרניט ▪ דולומיט ▪ הולוקן הורסט היפוך תבליט חבורה גיאולוגית העתקהרי געש הר-געש שכבתי   ▪ הר-געש שטוח   הר-געש מטיפוס פלה ▪  הרמההתמרה ,מטמורפוזה חבורהחווארחולחרסיתטוף ▪ טבעת האשטקטוניקהטקסטורה טרילוביטים ▪ טרנסגרסיה ▪ יורה ▪ ימת הלשון כורכר ▪ לבה (Lava)לגונה ▪ מאובנים, פוסילים מגמהמזוזואיקוןמחדר- דייק (dyke)מינרל מסיבמסיב פריקמברי סביבת-השקעה סילסלע מטמורפי סלע סדימנטרי סלע קלאסטי פאטינהפאליאומגנטיזםפוסילי פליאוזואיקון פליאומגנטיזם פלייסטוקן ▪ פן-בניימי   ▪ פצלי שמן פריקמבריום ▪ צונאמי צור ▪ קוורץ קירטון ▪ קיר האמוניטים קלאסטי קלדרהקלציט ▪ קמר ▪ קנומן-טורון ▪ קער ▪ קרטיקוןריכטר, סולםשבר נורמאלישלישון שקיעה ▪ תלכיד,קונגלומרט