אנטארקטיקה Antarctica

היבשת הקרה ביותר בעולם.הריכוז הגדול ביותר של קרח בעולם ומאגר המים המתוקים הגדול ביותר בעולם. 
 יבשות
 אירופהאסיהאפריקהאמריקה הדרומית אמריקה הצפונית אנטארקטיקה
 

היבשת החמישית בגודלה בעולם. בה נמצא הקוטב הדרומי. זהו המקום הקר ביותר בעולם.  90% מהקרח בעולם נמצא באנטארקטיקה ולפיכך, כ-70% מהמים המתוקים בעולם אגורים בו. קרח מהווה  98% משטחה.
אנטארקטיקה היא המדבר הקר הגדול ביותר בעולם. כמות המשקעים בה אינה עולה על 100 מ"מ בשנה. ביולי 1983 נמדדה הטמפרטורה הנמוכה ביותר באנטארקטיקה : מינוס 89.20 . לעומת זאת הטמפרטורה הגבוהה ביותר הייתה 14.90 מעלות.
האקלים באנטארקטיקה אינו מאפשר קיומם של צמחים כלשהם למעט טחבים וחזזיות. האקלים אינו מאפשר קיום אנושי באופן קבוע. האוכלוסייה היחידה הקיימת ביבשת היא של כאלף מדענים מארצות שונות המתחזקים תחנות מחקר בעיקר בקיץ.

 
 תעודת זהות
 
שטח  14,000,000   קמ"ר  ♦ 
    אוכלוסייה -  אלף נפש ♦ 
 
 
 אנטארקטיקה -אופק עולמי -Antarctica -Ofek olami
אנטארקטיקה
קנה המידה - 1:40,000,000