אוכלוסייה וחברה בסלובניה
 
 אוכלוסייה וחברה  בסלובניה
 דמוגרפיה
אוכלוסיית סלובניה מונה 2 מיליון תושבים. 83% ממוצא סלובני, כ-2% סרבים ,כ-2% קרואטים וכאחוז בוסנים.12% אחרים.
כ-58% קתולים 2.5% מוסלמים,2.3% נוצרים אורתודוכסים וכאחוז אחד נוצרים אחרים. היתר לא מוגדרים. 
הרכב הגילים באוכלוסייה אינו שונה מיתר חלקי אירופה. הגיל החציוני עומד על 42 שנה. החלוקה בין ישובים עירוניים וכפריים כמעט דיכוטומית:
ישובים עירוניים 48% ו-52% מתגוררים בישובים כפריים.
כלכלה
סלובניה מתאפיינת בכלכלה איתנה ודינמית . היא נמצאת במקום השני באירופה מבחינת התוצר לנפש $29,500 .הגידול בתוצר גבוה יחסית למדינות אירופה האחרות, ושמר על  שיעור גידול ממוצע בתוצר של 5.3% בשנים 2003-2007. סלובניה שומרת על שיעור אבטלה סביר של כ-6.7%.
עוד בטרם פירוקה של יוגוסלביה,על אף חלקה היחסי של סלובניה , השולי כמעט (8%)  , במדינות שהרכיבו את יוגוסלביה, תרומתה לכלכלה היוגסלבית הייתה כ-20% מהתוצר ו-1/3 מהיצוא. סלובניה השכילה לקשור קשרים כלכליים עם מדינות אירופה והשתלבה באיחוד האירופי.המדינה עברה ליורו בינואר 2007.
יחד עם זאת קיימות מספר בעיות שלא נפתרו. אינפלציה בשיעור של כ-6%, מאזן מסחרי גרעוני בהיקף של 11%, המיסים גבוהים, ומפעלים עדיין בידים ממשלתיות.
ב-2006 התחילה מגמה של הפרטה בתחום הבנקים והתקשורת ויש מגמה של הסרת המגבלות שעמדו בפני משקיעים זרים.
משטר ופוליטיקה
בסלובניה קיים משטר של רפובליקה  פרלמנטרית רבת מפלגות  (בדומה לישראל). בראש המדינה עומד נשיא הנבחר אחת לחמש שנים. בראש הרשות המבצעת עומד ראש הממשלה הנבחרת על ידי האסיפה הלאומית Državni zbor  .
הרשות המחוקקת באה לידי ביטוי בפרלמנט המורכב משני בתים שהחלוקה ביניהם אינה סימטרית. האסיפה הלאומית Državni zbor  שהיא הבית העליון, ו המועצה הלאומית Državni svet  שהיא   הבית התחתון.
באסיפה הלאומית 90 חברים.  88 מהם נבחרים בשיטת בחירות יחסיות ושניים נבחרים על ידי המיעוטים האיטלקים וההונגרים. בחירות מתקיימות אחת לארבע שנים.
המועצה הלאומית Državni svet ,הבית התחתון ,מורכבת מ-40 חברים ממונים לחמש שנים. נציגים אלו מייצגים קבוצות חברתיות,כלכליות ומקצועיות. למועצה הלאומית יש  סמכות להטיל וטו על החלטות האסיפה הלאומית ולאלצה לדון מחדש בעניינים שונים.
בסלובניה קיימת מערכת שיפוטית עצמאית ובלתי תלוייה. 
 
 ערים ואתרים בסלובניה